html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }
tml>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

การแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ

 

intimex 2.4

 

เด็กที่พบว่ามีความผิดปกติทางการได้ยิน จะต้องรับการวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อหาสาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน โดยเฉพาะการนําเสียงเสื่อม เมื่อรักษาด้วยยา หรือการผ่าตัดสามารถช่วย ให้การได้ยินกลับคืนเป็นปกติ หรือใกล้เคียงปกติแต่บางรายโรคอาจลุกลามไปมาก เมื่อสิ้นสุดการรักษาของแพทย์แล้ว ยังคงมีความผิดปกติของการได้ยิน

 

 

              ซึ่งแพทย์จะส่งมาพบนักแก้ไขการได้ยินเพื่อประเมินการใช้ และเลือกเครื่องช่วยการได้ยินให้เหมาะสมกับเด็ก เช่น เครื่องช่วยฟัง การผ่าตัดประสาทหูชั้นในเทียม รวมถึงการให้คําแนะนํา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน และการพูดต่อไป

 

             การช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กที่มีประสาทหูเสื่อม ควรทําทันทีหลังตรวจวินิจฉัย และใส่เครื่องช่วยแล้ว หากได้รับการตรวจเมื่ออายุยังน้อย เด็กจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟู เพราะถ้าเด็กมีปัญหาการได้ยินมาตั้งแต่กําเนิด จะมีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า ไม่สมวัย พูดไม่ชัด หรือพูดไม่ได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมายด้วยการฟังการพูด การเรียนรู้ และการศึกษา ที่สําคัญคือ เครื่องช่วยการได้ยินจะทําหน้าที่ขยายเสียง หรือส่งสัญญาณเข้าไปในประสาทหูเท่านั้น แต่เด็กจะรับรู้ไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไป คือเด็กจะได้ยินเสียง แต่ไม่เข้าใจความหมายของเสียง ดังนั้นเด็กจําเป็นที่จะต้องได้รับการเสริมสร้างสมรรถภาพการฟัง และการพูด กระตุ้นให้เด็กเปล่งเสียงพูด สอนให้เด็กเข้าใจภาษา ส่งเสริมให้มีทักษะในการโต้ตอบสื่อความหมาย และการแก้ไขเสียงพูดให้ชัดเจน ซึ่งการฟื้นฟูนั้น จะประสบความสําเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนักแก้ไขการได้ยิน นักแก้ไขการพูด ครูการศึกษาพิเศษ และผู้ปกครองเพื่อที่จะทำให้เด็กมีความสามารถในการสื่อความหมายในสังคมที่ใช้ในการฟัง และการพูด สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ แต่เด็กประสาทหูเสื่อมแต่กําเนิดบางรายมีข้อจํากัด เช่น พิการซ้อน มีปัญหาพฤติกรรม หูหนวกอย่างรุนแรง ไม่ประสบความสําเร็จการใช้เครื่องช่วยฟัง ซึ่งในกรณีนี้เราควรให้เด็กเรียนภาษามือเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และพอที่จะสื่อความหมายกับคนอื่นได้

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันศุกร์, 04 ตุลาคม 2556 17:34
ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้