html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

รู้จักการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมก่อนตัดสินใจ

เมื่อพูดถึงคำว่า “ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม” ทุกคนจะรู้สึกกลัว เพราะเป็นการผ่าตัดที่ต้องดมยาสลบ สิ่งที่ผู้ป่วยกลัว คือ

เครื่องประสาทหูเทียมที่ใส่เข้าไปจะเสียหรือเปล่า?

ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้วจะฟื้นหรือไม่?

ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้วจะได้ยินจริงหรือ?

ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้ว จะพูดได้ไหม?

ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้วจะเป็นอัมพาตหรือเปล่า?

เมื่อผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมไปแล้ว หากในอนาคตมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนเครื่องตัวใหม่หรือไม่

 

คำถามเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ปกครองที่สนใจการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม เรื่องเล่าจากผู้รู้ฉบับนี้จึงพาท่านผู้อ่านมารู้จักกับเทคโนโลยีนี้กันส่วนประกอบที่สำคัญ

  

ประสาทหูเทียม

 

ประสาทหูเทียมคืออะไร ( Cochlear Implant  )

 

pic ci2

 

 ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlear Implantation) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการผ่าตัดฝังเครื่องช่วยฟังเข้าไปในหูชั้นในส่วนที่เรียกว่า Cochlear โดยหลักการทำงานของเทคโนโลยีนี้คือการเปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปกระตุ้นที่ปลายประสาทหูโดยตรงทั้งนี้ตัวเทคโนโลยีนี้มีส่วนประกอบที่สำคัญ4อย่างคือ

1 ) ไมโครโฟน ( Microphone) ใช้รับสัญญาณเสียง

2 ) ระบบการส่งสัญญาณผ่านผิวหนัง (Transmission System)

3 ) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Signal  or Speech Processor) ทำหน้าที่แปลงสัญญาณเสียงที่ได้รับเป็นสัญญาณไฟฟ้าและส่งไปยัง

4 ) เครื่องรับที่ฝังอยู่ในกระดูกหูและอิเล็กโทรด (Electrode) ที่ฝังไว้ใน Cochlear และต่อเข้ากับเส้นประสาทหูโดยตรงผลการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมที่ประสบความสำเร็จจะทำให้ผู้รับการผ่าตัดมีการได้ยินเสียงซึ่งนำไปสู่การฝึกการได้ยินและการพูดจนได้ภาษาพูดเพื่อการสื่อสาร

 ประสาทหูเทียม

 

ก่อนการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม

 

 northlight2

 

 ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมจะต้องผ่านการตรวจการได้ยินเพื่อให้รู้ว่าระดับการได้ยินมีระดับที่สูญเสียขั้นรุนแรงหรือมากกว่า 90 เดซิเบล (dB) และมีความสามารถในการจับคำพูดน้อยมากเมื่อใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับระดับการได้ยินจากนั้นคุณหมอจะให้ตรวจ X-ray CT Scan และตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็ก (MRI) เพื่อดูพยาธิสภาพของกระดูกก้นหอย  (Cochlear)  ว่าสามารถที่จะฝัง  Electrode  เข้าไปได้หรือไม่และขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสุขภาพร่างกายเพื่อตรวจความพร้อมของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมหากทุกอย่างเป็นไปตามเกณฑ์ก็สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้

ประสาทหูเทียม

 

หลังการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม 

การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง แผลผ่าตัดจะยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม ส่วนใหญ่จะมีอาการเวียนศีรษะ อาเจียน หรือบางคนมีอาการลิ้นชา ใบหน้ากระตุก ปากเบี้ยว อาการเหล่านี้มักจะเป็นแค่ชั่วคราว และมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพของหูด้วยว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ผู้ป่วยจะพักที่ โรงพยาบาล 2-3 วัน หลังจากนั้นจึงสามารถกลับบ้านได้           

 • การเปิดเครื่องแปลงสัญญาณประสาทหูเทียม (Switch on)      

หลังการผ่าผังประสาทหูเทียมตัดประมาณ 3-4 สัปดาห์ จะเป็นขั้นตอนของการเปิดเครื่องแปลงสัญญาณ (Switch on)  โดยในครั้งแรกที่เปิดสัญญาณเสียงเข้าไปยังประสาทหูเทียมที่อยู่ข้างในนั้น ผู้ป่วยจะรู้สึกว่ามีสัญญาณเข้าไปแต่จะไม่เข้าใจว่าเป็นเสียงอะไร บางคนจะบอกว่าเหมือนคลื่นไฟฟ้า บางคนก็บอกว่ามีแต่เสียงซ่าๆ ถ้าเป็นเด็กเล็กก็จะตกใจร้องไห้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การฟังเสียงของผู้ป่วยแต่ละคนด้วย หลังจากเปิดเครื่องแล้วผู้ป่วยต้องเข้ารับการฟื้นฟูการฟังโดยครูฝึกฟังจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Auditory Verbal Therapy (AVT) ซึ่งเป็นการฝึกโดยใช้ทักษะการฟัง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ความหมายของเสียง  และทำควบคู่ไปกับการปรับสัญญาณเสียง  (Mapping)

• ปัญหาที่มักเกิดขึ้น          

ในช่วงแรกหลังการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม ในกรณีผู้ป่วยเด็ก ผู้ปกครองจะค่อนข้างเครียดมาก เพราะทุกครอบครัวต่างคาดหวังว่าลูกจะต้องได้ยินและพูดได้  ทำให้เกิดความกังวลว่าทำไมเมื่อเปิดเครื่องแล้วเด็กไม่หันตามเสียง เมื่อผ่าตัดไปแล้วดีจริงหรือ  เครื่องประสาทหูเทียมที่ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมไปทำงานหรือเปล่า หรือบางทีเด็กไม่ยอมใส่เครื่องประสาทหูเทียมใส่แล้วก็ร้องไห้หรือปาเครื่องทิ้ง ดังนั้นหลังการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแพทย์ผู้ให้บริการด้านประสาทหูเทียม  จะให้คำอธิบายแก่ผู้ปกครองว่า หลังผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้วผู้ป่วยจะได้ยิน เสียงทุกอย่าง    แต่เนื่องจากผู้ป่วยไม่เคยได้ยินเสียงมากมายแบบนี้มาก่อน จึงไม่เข้าใจเสียง จะต้องใช้เวลาให้สมองในส่วนการรับแปลงสัญญาณเสียงได้ปรับตัวก่อน และเมื่อใส่เครื่องไปแล้วบางครั้งเด็ก จะตกใจกับเสียงที่ได้ยิน แต่เมื่อใส่ไปสักระยะหนึ่งเด็กก็จะชิน สิ่งสำคัญสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกเข้ารับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมคือ ผู้ปกครองจะต้องใจเย็น และต้องเอาใจใส่เด็ก สอนเด็กหลังจากที่เด็กได้เรียนการฝึกทักษะการฟัง ( AVT)  ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่เด็กจะพูดได้ มีคุณแม่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า หลังจากที่ลูกผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้วอยากได้ยินลูกพูดคำว่า แม่แต่ก็ไม่ยอมพูดสักทีจนเวลาผ่านไป 6 เดือน ลูกพูดคำว่า แม่ให้ได้ยิน คุณแม่บอกว่าดีใจมาก ร้องไห้เลย สำหรับผู้ใหญ่ที่เข้ารับการผ่าตัดจะมีสภาวะความเครียดในช่วงแรกของการเปิดสัญญาณเสียง จะไม่เข้าใจเสียงที่ได้ยินเช่นเดียวกับเด็ก แต่ในเรื่องการปรับตัวจะใช้เวลาน้อยกว่าเด็ก  เนื่องจากผู้ใหญ่จะมีประสบการณ์ฟังมาก่อน เมื่อใส่ไประยะหนึ่งโดยมีการกระตุ้นการฟัง (AVT) และการปรับสัญญาณเสียง ประมาณ 3 เดือนก็สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้ หลังจากการใส่เครื่องทุกครั้งจะต้องทดสอบว่าคนไข้ได้ยินหรือไม่ จะทำโดยการให้ทดสอบ Six Ling Sound เป็นการทดสอบเสียง 6 เสียงคือ อา อู อี อึม ช ส

 ประสาทหูเทียม

 

ค่าใช้จ่ายในการฝ่าตัดประสาทหูเทียม 

เริ่มตั้งแต่ก่อนการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมผู้ป่วยจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินความพร้อมที่ประมาณ 36,000 บาท หลังจากนั้นในขั้นตอนการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมจะมีค่าผ่าตัดและค่าเครื่องประสาทหูเทียม รวมแล้วประมาณ 1 ล้านบาท และหลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการฝึกฟังและการปรับสัญญาณเครื่องด้วย สำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หรือสิทธิบัตรคนพิการ จะสามารถใช้สิทธิเบิกค่าการฝึกฟังและการปรับสัญญาณเครื่องได้ แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายของการซ่อมเครื่องหลังหมดการรับประกันเครื่องนั้นไม่สามารถใช้สิทธิใดๆ ได้ ดังนั้นในขั้นตอนการรับคำปรึกษา ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำทุกครั้งว่าให้เตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้เนื่องจากค่าซ่อมเครื่องหรืออุปกรณ์บางชิ้นมีราคาแพง เมื่อมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเสียค่าซ่อม ผู้ป่วยจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลัง

 ประสาทหูเทียม

 

ผลที่ได้จากการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม

 

 สำหรับคุณภาพชีวิตหลังจากการได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม  เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม และได้รับการปรับจูนสัญญาณเสียงได้อย่างเต็มที่เข้ารับการฟื้นฟูการฟังอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพการพูด และการฟังที่ดีขึ้นสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทำให้มีโอกาสในการศึกษามากขึ้นมีโอกาสในการเลือกอาชีพได้หลากหลายมากขึ้นและได้รับการยอมรับทางสังคมมากขึ้น 

 

อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่ยังใช้เครื่องช่วยฟังได้ดีอยู่ ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดต่างๆ ทั้งทางการแพทย์ สุขภาพร่างกาย สภาวะจิตใจและสังคม ผู้ป่วยที่ไม่เคยใส่เครื่องช่วยฟัง และไม่เคยสื่อสารด้วยการพูด เหล่านี้ไม่เหมาะสมที่จะเข้ารับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันอาทิตย์, 07 ธันวาคม 2557 12:39