html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

ความเป็นไปได้ของเครื่องประสาทหูเทียมราคาถูก

 

เพื่อเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยจึงมีแนวคิดการทำวิจัยและพัฒนาเครื่องประสาทหูเทียมราคาถูกขึ้นมาใช้ซึ่งหากเป็นจริงได้ก็นับได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สร้างความหวังให้กับผู้ที่หูหนวกได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

a1

 

โดยเฉพาะผู้ที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจในการเข้ารับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฝึกฟัง และพูดภายหลังการผ่าตัด แต่ขาดความพร้อมทางด้านค่าใช้จ่าย 

ดร.พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนา และวิศวกรรม สถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (REAT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กล่าวว่าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยระยะเวลารวมถึงงบประมาณจำนวนมาก เนื่องจากต้องมีการทดสอบอย่างรอบคอบ จนมั่นใจว่าอุปกรณ์ที่จะฝังเข้าไปในร่างกายนั้นจะปลอดภัยต่อผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดประสาทหูเทียม 

อย่างไรก็ตาม NECTEC ได้ติดตามการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในประเทศต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ก็พบว่าในหลายประเทศโดยเฉพาะจีนและเกาหลีใต้ กำลังพยายามผลิตเครื่องประสาทหูเทียมราคาถูกขึ้นมาใช้ และหากประสบความสำเร็จ ก็อาจจะเป็นทางเลือกในการนำมาใช้ในประเทศไทยได้ โดย NECTEC จะทำหน้าที่สนับสนุนด้วยการทดสอบและหาข้อมูลเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของเครื่องอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าปลอดภัยและได้ผลดีจริง ส่วนการนำเข้ามาใช้หรือการตัดสินใจให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายนั้นคงต้องเป็นเรื่องการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบาย

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2556 10:45