html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะเข้ารับ การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม

การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมเริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ พ..2529 โดยทำที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์เป็นแห่งแรก ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่มีการใช้เทคโนโลยีนี้หลายแห่ง 

  

แต่ที่ทำค่อนข้างมากในระยะหลังนี้ เป็นที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำหรับ เกณฑ์การพิจารณาผ่าตัดประสาทหูเทียมในประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกันในทุกๆ สถานพยาบาล อย่างไรก็ตามได้มีการกำหนดข้อบ่งชี้ผู้ที่สามารถผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมโดยทั่วไปเป็นดังนี้

 

กรณีเด็ก  กรณีผู้ใหญ่
 1. อายุมากกว่า หรือเท่ากับ 12 เดือน

 2.

 

 

 

มีประสาทหูเสื่อม หรือพิการทั้งสองข้าง มีระดับการได้ยินเกิน 90 เดซิเบล และใช้เครื่องช่วยฟังไม่ได้ผล หรือได้ผลน้อย
 3. มีสุขภาพดี ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าตัด
 4. มีสุขภาพจิตดีและระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 5.

  

ต้องสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินหลังการผ่าตัด และติดตามผลเป็นระยะๆ ได้
 6. ผู้ปกครองให้การสนับสนุน

 

 
 1.  อายุมากกว่า หรือเท่ากับ 18 ปี

 2.

 

 

 

มีประสาทหูเสื่อม หรือพิการทั้งสองข้าง มีระดับการได้ยินเกิน 70 เดซิเบล และใช้เครื่องช่วยฟังไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อย
 3. มีสุขภาพดี ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าตัด
 4. มีสุขภาพจิตดีและระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 5.

  

ต้องสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินหลังการผ่าตัด และติดตามผลเป็นระยะๆ ได้
 


 

 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2559 09:23
ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้