html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }
tml>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ประสาทหูเทียม ( CI )

pic ci29

การบริการที่แตกต่างสำหรับลูกค้าคนสำคัญของ ศูนย์ประสาทหูเทียม อินทิเม็กซ์

ข้อผูกมัดตลอดอายุการใช้ประสาทหูเทียม

   ทุกคนมีประสบการณ์แรกที่แตกต่างกันภายหลังการใช้ประสาทหูเทียม

   สิ่งที่สำคัญ คือ การยอมรับว่าแต่ละคนอาจมีประสบการณ์การฟังและการได้ยินเสียงที่แตกต่างกัน

   บางคนอาจใช้เวลาระยะหนึ่งในการเรียนรู้การฟัง แต่บางคนอาจใช้เวลาเรียนรู้การฟังภายในเวลาอันรวดเร็ว

   ดังนั้นความอดทน การหมั่นฝึกฝน และการมีทัศนคติที่ดี เป็นสิ่งสำคัญ ส่วนหนึ่งของข้อผูกมัดตลอดอายุการใช้ประสาทหูเทียม คือ การมอบการฟื้นฟูการฟัง การพูด การใช้โทรศัพท์ และการฟังเสียงเพลง และดนตรี เฉพาะที่ ศูนย์ประสาทหูเทียมอินทิเม็กซ์ เท่านั้น ที่สามารถมอบบริการการฟื้นฟูต่างๆ  เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากประสาทหูเทียม ภายหลังการผ่าตัดอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละท่าน

ขั้นตอนต่างๆ ของผู้ที่สนใจประสาทหูเทียม

   ผู้ที่สนใจประสาทหูเทียมส่วนใหญ่ เริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับประสาทหูเทียม โดยการพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ร่วม การได้พูดคุยกับผู้เข้าใจ และมีประสบการณ์เดียวกัน หรือคล้ายกัน ทำให้ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนมุมมอง และเข้าใจความคาดหวังในอนาคตได้ ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเบื้องต้น หรือขอรับบริการในเรื่องต่างๆ ได้ดังนี้

-          ติดต่อขอเอกสารเกี่ยวกับประสาทหูเทียม ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสาทหูเทียมอินทิเม็กซ์ โทรศัพท์ 02-279-3030 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-          ติดต่อเพื่อขอพูดคุยกับผู้ใช้ประสาทหูเทียม ท่านสามารถติดต่อ ชมรมผู้ใช้ประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทย ได้ที่ โทรศัพท์ 08-2675-1110 หรือเยี่ยมชมที่ www.cicthai.net

-          ติดต่อขอรับการประเมิณเบื้องต้น ท่านสามารถติดต่อ ขอรับประเมิณเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบดูว่าท่านเหมาะสมที่จะใช้ประสาทหูเทียม หรือไม่ ที่ ศูนย์ประสาทหูเทียมอินมิเม็กซ์ โทรศัพท์ 02-279-3030

-          ติดต่อขอรับบริการหลังการผ่าตัดประสาทหูเทียม ท่านสามารถขอรับบริการฟื้นฟูการฟังการพูด การปรับเสียงจากเครื่องประสาทหูเทียม การพัฒนการความพร้อมก่อนวัยเรียน การใช้ศิลปะ หรือดนตรี ในการปรับปรุงพัฒนาการ พฤติกรรม และความคิดสร้างสรรค์

-          ติดต่อ ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ โทรศัพท์ 02-271-4455 หรือ www.northlightcenter.com

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันอังคาร, 03 กันยายน 2556 13:44
ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้