html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ประสาทหูเทียม Implant

pic ci20

อุปกรณ์ ที่นำส่งสัญญาณเสียงไปยังประสาทรับเสียงในกระดูกก้นหอย โดยออกแบบมาเพื่อรองรับในลักษณะของปัญหาารได้ยิน เพื่อให้ผู้มีปัญหาการได้ยิน กลับมาได้ยินอีกครั้ง สายอิเล็กโทรด โค้งรับกับโครงสร้างของกระดูกก้นหอย (Contour Advance) พร้อมด้วยปลายสายที่อ่อนนุ่ม (Softtip™) ข่วยลดทอนความเสียหายภายในกระดูกก้นหอย และทำให้อิเล็กโทรดวางอยู่ใกล้ประสาทรับเสียงมากขึน้ ด้วยเทคนิคการผ่าตัดแบบ AOS (Advance Off-Stylet™)

 

การกระตุ้นประสาทรับเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงประสาทหูเทียม คอเคลียร์ นิวเคลียส (Cochlear™ Nucleus®)เท่านัน้ ที่มี ‘‘จำนวนเม็ด อิเล็กโทรดมากที่สุดถึง 22 เม็ด ทำให้กระจายการกระตุ้นเซลล์ประสาทรับเสียงได้ครอบคลุมมาก การจัดวางตำแหน่งสายอิเล็กโทรดอย่างมีประสิทธิภาพ จากการทำวิจัยที่ยาวนานโดย คอเคลียร์ (Cochlear) ได้พัฒนาความ ยาวของสายอิเล็กโทรด และเทคนิคการสอดใส่ เพื่อให้อยู่ในตำแหน่งบริเวณที่วางสายอิเล็กโทรดให้สัมผัสกับ เซลล์ประสาทรับเสียง (Perimodiolar) ซี่งเป็นตำแหน่งที่มีความ เหมาะสมที่สุดในกระดูกก้นหอย ในขณะที่จะช่วยลดทอน การบาดเจ็บขณะสอดใส่สายอิเล็กโทรด และแรงดันที่อาจเกิดกับผนังด้านข้างของกระดูกก้นหอย โดยสายอิเล็กโทรดได้รับ การออกแบบให้สามารถสอดใส่เข้าภายในกระดูกก้นหอยได้ 450 องศา และครอบคลุมบริเวณของเซลล์ประสาทรับเสียงเพื่อประสิทธิภาพในการรับความถี่ เสียงอย่างดีที่สุด ด้วยเอกลักษณ์ของสายอิเล็กโทรดที่มีรูปแบบโค้งรับกับแนวโค้งตามธรรมชาติ ของกระดูกก้นหอย เมื่่อใช้เทคนิคการผ่าตัดแบบ AOS (Advance Off-Stylet™) ซี่งได้รับการพัฒนาโดย คอเคลียร์ (Cochlear) สายอิเล็กโทรดจะได้รับการจัดวางในกระดูกก้นหอยได้อย่างเหมาะสม คือ บริเวณ สกาล่า เทมพาไน (scala tympani ซึ่งการวิจัยแสดงให้เห็นว่า มีการได้ยินเสียงที่ดีกว่า สามารถถอดแม่เหล็กได้ เมื่อต้องการทำภาพถ่ายคลื่นแม่เหล็ก (MRI) เครื่องรับสัญญาณประสาทหูเทียม คอเคลียร์ นิวเคลียส ได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับการทำ MRI ได้ โดยมีความปลอดภัยสูงในการทำการภาพถ่าย MRI ที่ความเข้มแม่เหล็กสูงถึง1.5 เทสล่า โดยไม่ต้องทำการผ่าตัดออก หากมีความเข้มแม่เหล็กสูงถึง 3.0 เท สล่า สามารถนำเฉพาะแม่เหล็กออกได้โดยการผ่าตัด ในขณะที่ประสาทหูเทียมระบบอื่น จำเป็นต้องทำการผ่าตัดออกทั้ งหมด ซึ่่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง และเกิดการบาดเจ็บได้

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันศุกร์, 17 พฤษภาคม 2556 17:39
ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้