html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ปัญหาการได้ยิน

ประเภทของการสูญเสียการได้ยิน

     จาก สถิติกระทรวงสาธารณสุขประชากรในประเทศไทยมากกว่า 200,000 คน มีภาวะสูญเสียการได้ยิน และ ในเด็กประมาณ 3 ใน 1000 คนในประเทศไทยอาจจะเกิดมาแล้วมีปัญหาสูญเสียการได้ยิน สาเหตุการสูญเสียการได้ยินอาจเกิดขึ้นขณะคลอด หรือเกิดอย่างฉับพลัน หรือค่อยๆ เป็น การสูญเสียการได้ยินสามารถทำให้คุณรู้สึกแตกต่างและแยกตัวออกจากเพื่อน และ ครอบครัว

1 การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่อง (Conductive Hearing Loss)

      เป็นภาวะการรับฟังเสียงบกพร่อง  เนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง  เช่น ขี้หู หรือ  น้ำในช่องหู  เป็นผลจากโรคที่ทำให้มีความผิดปกติที่หูชั้นนอก  และหูชั้นกลางไม่สามารถส่งผ่านคลื่นเสียงไปสู่หูชั้นในได้  โรคที่พบบ่อย  แก้วหูทะลุ  หูชั้นกลางอักเสบ

2 การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง (sensorineural hearing loss)

    เกิดจาก ความผิดปกติของหูชั้นในหรือประสาทรับฟัง  เสียงสามารถเดินทางเข้าไปในหูชันในได้แต่เซลส์ขนในหูชั้นในตายหรือหมดสมรรถภาพสัญญาณจึงไม่สามารถเดินทางไปถึงสมองได้  โรคที่พบ  เช่น  โรคเมเนียส์  โรคซิฟิลิส  หัดเยอรมัน  พิษจากยา  หูตึงในคนสูงอายุ (80% มักเกิดจากสาเหตุนี้)  หูตึงจากการประกอบอาชีพ

3 การสูญเสียการได้ยินชนิดการรับฟังเสียงบกพร่องแบบผสม (Mixed Hearing Loss)

    เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติในการนำเสียงร่วมกับประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง พบในโรคที่มีความผิดปกติของหูชั้นนอก และหูชั้นกลาง ร่วมกับความผิดปกติของหูชั้นใน เช่น หูน้ำหนวกเรื้อรังซึ่งลุกลามเข้าไปในหูชั้นใน โรคในหูชั้นกลางของผู้สูงอายุซึ่งมีปัญหาประสาทรับฟังเสียงเสื่อมด้วย โรคที่มีกระดูกจับแข็งที่แผ่นขาของกระดูกโกลนและพยาธิสภาพในหูชั้นในร่วม ด้วย (Cochlea Otosclerosis)

 ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้