html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }
al.dtd">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ปัญหาการได้ยินของเด็ก

intimex 2.5

 

        เนื่องจากเป็นความผิดปกติที่มองไม่เห็น หากไม่มีความผิดปกติของอวัยวะอื่นร่วมด้วยโดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้ปกครองจึงต้องใช้การสังเกตการณ์ตอบสนองต่อเสียงของเด็กโดยเปรียบเทียบกับเด็กปกติ

 

 

 

 

 

 

 

การตอบสนองต่อเสียงของเด็กปกติสรุปได้ดังนี้

- วัยทารก เด็กจะมีอาการสะดุ้ง/ผวา เมื่อได้ยินเสียงดัง

- 1 เดือน มีการตอบสนองเมื่อมีเสียง

- 3–5เดือน เริ่มหันศีรษะหาเสียงหรือกลอกตาหาที่มาของเสียง

- 6–8เดือน หันหาเสียงเมื่อได้ยินเสียงระดับปานกลาง

- 9–11เดือน หันหาเสียงอย่างรวดเร็วเมื่อได้ยินเสียงแปลกใหม่หรือเสียงดัง

- 12–18เดือน รู้จักอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เครื่องแต่งตัว สัตว์

- 2 ขวบ เริ่มพูดได้เป็นประโยคสั้นๆ

ถ้าเด็กมีอาการต่างๆ ต่อไปนี้ให้สงสัยว่าอาจจะมีปัญหาการได้ยิน ได้แก่

- ตอบสนองต่อเสียงไม่สม่ําเสมอ หรือไม่ตอบสนอง ไม่สะดุ้งเมื่อมีเสียงดัง

- พูดช้าไม่สมวัย

- พูดไม่ชัด

- เปิดวิทยุหรือโทรทัศน์ เสียงดังกว่าปกติ

- เรียกข้างหลังไม่หันมา อยู่คนละห้องเรียกไม่ค่อยได้ยิน

- เหม่อลอย แยกตัวออกจากสังคม

- ไม่ทราบทิศทางของเสียง

- ได้ยินเสียงแต่ไม่เข้าใจ และมักพูด ฮ๊า” “อะไรนะหรือจะถามซ้ําบ่อยๆ

- ไม่รู้จักชื่อตนเอง เรียกไม่หัน หูอักเสบบ่อยๆ

- ทําตามคําสั่งไม่ถูก

หากมีอาการเพียงข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ผู้ปกครองควรนําเด็กไปพบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก

เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติซึ่งแพทย์เฉพาะทางจะส่งต่อให้นักแก้ไขการได้ยินเพื่อ ทําการประเมินและวินิจฉัยความผิดปกติปัจจุบันสามารถตรวจการได้ยินได้ตั้งแต่ เด็กแรกเกิด

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันเสาร์, 23 พฤศจิกายน 2556 16:53
ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้