html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }
tml>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

สาเหตุปัญหาการได้ยินในเด็ก

 

intimex 2.4

 

สาเหตุปัญหาการได้ยินในเด็ก

1. พันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติของยีน อาจแสดงอาการแต่กําเนิดหรือแสดงอาการในภายหลังก็ได้และความผิดปกติของการได้ยิน สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลาน สาเหตุแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

 

1.1) ความผิดปกติของการได้ยินอย่างเดียว ไม่มีความผิดปกติของอวัยวะอื่นร่วม

1.2) มีความผิดปกติของอวัยวะในระบบอื่นร่วมด้วยเช่น กลุ่มอาการเพ็นเดร็ดคือมีอาการหูตึงร่วมกับการทํางานผิดปกติของต่อมไทรอยด์ เป็นต้น

2. สาเหตุอื่น เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนถึงวัยเด็ก หรือวัยหนุ่มสาว อาจแบ่งได้เป็น 3 ระยะดังนี้

2.1) ระยะตั้งครรภ์ เช่น

  • -      เกิดจากมารดาติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ เช่น หัดเยอรมัน ซิฟิลิส
  • -      มีการตกเลือดขณะตั้งครรภ์จากภาวะแท้งคุกคาม
  • -      การได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
  • -      อุบัติเหตุต่างๆ
  • -      มารดาได้รับยาที่เป็นพิษต่อประสาทหู
  • -      ได้รับรังสีเอ็กซเรย์โดยเฉพาะบริเวณอุ้งเชิงกราน
  • -      โรคทางร่างกายที่มีอาการรุนแรง เช่น โรงเบาหวาน โรคหัวใจ หมู่เลือดของมารดาและทารกไม่เข้ากัน เป็นต้น

2.2) ขณะคลอด เช่น

  • -      การคลอดผิดปกติ
  • -      การคลอดก่อนกําหนด
  • -      การคลอดใช้เวลานานเกินไปหรือรวดเร็วเกินไป
  • -      เด็กคลอดท่าที่ผิดปกติ
  • -      การคลอดโดยใช้เครื่องมือหรือการผ่าตัดหน้าท้อง
  • -      ความผิดปกติเหล่านี้อาจทําให้เด็กขาดออซิเจนหรือสมองได้รับความกระทบกระเทือน มีผลทําให้ประสาทหูเสื่อม

2.3) ระยะหลังคลอดและวัยทารก มักเกี่ยวข้องกับสุขภาพเด็ก เช่น

  • -      การติดเชื้อของหูชั้นกลาง
  • -      เด็กนําสิ่งแปลกปลอมใส่เข้าไปในช่องหู
  • -      โรคบางโรคที่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อประสาทหู เช่น หัด อีสุกอีใส เป็นต้น
  • -      ได้รับยาที่เป็นพิษต่อประสาทหู
  • -      อันตรายจากการกระทบกระเทือน อุบัติเหตุบริเวณหู หรือศีรษะ
  • -      มลภาวะทางเสียง ที่ทําให้หูตึง หูหนวกก็ได้
Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันศุกร์, 04 ตุลาคม 2556 17:09
ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้