html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟัง (6)


ในประเทศไทยผู้พิการทางการได้ยินสามารถรับบริการเครื่องช่วยฟังได้ฟรีตามเงื่อนไขของระบบประกันสุขภาพที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยเครื่องช่วยฟังของส่านักงานหลักรปะกันสุขภาพแห่งชาติ จะเป็นเครื่องช่วยฟังที่ผลิตในประเทศ เยอรมนี เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา และสวิสเซอร์แลนด์ มีราคาเครื่องตั้งแต่ 4,000 ถึง 11,000 บาท แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีปัญหาด้านการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลก เช่น ผู้พิการทางการได้ยินที่ใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดพบว่าได้รับเครื่องช่วยฟังคิดเป็นร้อยละ 16 เท่านั้น ปัญหาเหล่านี้ส่วน 1 สูญเสียการได้ยินเท่ากับหรือมากกว่า 41 เดซิเบลส่าหรับผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป และมากกว่าหรือเท่ากับ 31 เดซิเบลขึ้นไปส่าหรับเด็กอายุต่่ากว่า 15 ปี ส่วนใหญ่เกิดจากระบบบริการ อาทิ ข้อจ่ากัดด้านบุคลากร เช่นนักแก้ไขการได้ยิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต นักโสตสัมผัสวิทยา ซึ่งเป็นผู้ประเมินในการพิจารณาให้เครื่องช่วยฟัง การประเมินและทดลองใส่เครื่องช่วยฟังแต่ละรายใช้เวลานาน การตอบสนองต่อการฟังเสียงไม่เหมือนกันใ

 • 30 มกราคม 2561
 • Written by

1หลังจากที่คุณอาบน้ำ ว่ายน้ำ หรือเล่นกิจกรรม กีฬาทางน้ำที่ทำให้บริเวณหูของคุณเปียก ให้รอประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนใส่เครื่องช่วยฟัง เพื่อให้ช่องหู และผิวหนังบริเวณช่องหู แห้งมากที่สุด ป้องกันไม่ให้ความชื้นในช่องหู ผ่านเข้าไปยังเครื่องช่วยฟังของคุณ

 • 29 มกราคม 2561
 • Written by

คุณกำลังคิดจะซื้อเครื่องช่วยฟัง แต่ไม่มั่นใจว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่า?

คุณเคยทดลองฟังมาก่อนหน้านี้ แต่ไม่มั่นใจว่าเครื่องช่วยฟังจะช่วยคุณได้จริง

ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟังพัฒนาไปอย่างมากหากใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม เครื่องช่วยฟังเปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริงๆ เครื่องช่วยฟังช่วยทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น มีพลังมากขึ้น และมีชีวิตชีวามากขึ้น 

 • 29 มกราคม 2561
 • Written by

      งานวิจัยพบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างความบกพร่องทางการได้ยินกับความบกพร่องของสมรรถนะทางสมอง (Cognitive impairment) และพบว่าถ้าความเสื่อมหรือความบกพร่องทางการการได้ยินได้ถูกตรวจพบและได้รับการช่วยเหลือเร็วเท่าไหร่ อาจจะสามารถทำให้การรับรู้ทางสติปัญญาดีขึ้น หรือยืดความเสื่อมสมรรถนะทางสมองออกไปได้ 

 • 16 กุมภาพันธ์ 2561
 • Written by

 

    หลายคนพบว่าตนเองกำลังมีปัญหาการได้ยิน และกำลังเลือกว่าควรใส่เครื่องช่วยฟังแบบไหนดี หลักๆ แล้วเครื่องช่วยฟังมี 3 ประเภทที่ทุกคนควรรู้จักนะครับ

 • 30 มกราคม 2561
 • Written by

เรื่องตลกของชายสามคนเดินคุยกัน

ชายคนแรกพูดว่า “ลมแรงจังเลยนะ”

ชายคนที่สองตอบว่า “ไม่ใช่....วันนี้เป็นวันพฤหัส”

ชายคนที่สามพูดว่า “เหมือนผมเลย..ไปดื่มเบียร์กันเถอะ”

 • 30 มกราคม 2561
 • Written by

1หลังจากที่คุณดึงสติ๊กเกอร์ที่ติดด้านหลังก้อนแบตเตอรี่แต่ละก้อนออกแล้ว ใช้ผ้าแห้งเช็ดพื้นผิวของแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเพื่อเอาคราบของสต๊กเกอร์ออกให้หมด วางแบตเตอรี่ด้านที่เช็ดสะอาดแล้วในบรรยากาศปกติประมาณ 1 นาทีก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่ในเครื่องช่วยฟัง

summer

ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้