html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }
l>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

กิจกรรมจัดอบรมวิธีการใช้ และการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียม เบื้องต้น

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

ร่วมกับ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

จัดอบรมวิธีการใช้ และการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียม เบื้องต้น

โดยในงานได้มีการบริการล้างเครื่องประสาทหูเทียม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2557

ณ. ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

 

     

summer

ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้