html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }
tml>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

บูธนิทรรศการพิทักษ์หู และ ช่วยเหลือคนหูหนวก ในงานวันไลออนส์สากลบริการ

 

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

จัดบูธนิทรรศการพิทักษ์หู และช่วยเหลือคนหูหนวก ในงานวันไลออนส์สากลบริการ 

โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 


ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ร่วมกับ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดบูธนิทรรศการพิทักษ์หู และช่วยเหลือคนหูหนวก ในงานวันไลออนส์สากลบริการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ โดยมีประชาชนให้ ความสนใจเป็นจำนวนมาก

summer

ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้