• 08 สิงหาคม 2560

12 สิงหาคมในแต่ละปี พวกเราหลายคนมักจะตื่นเต้นกับการหาของขวัญ หรือพาแม่ไปทานข้าวและเที่ยวนอกบ้าน พร้อมกับบอกรักแม่ แต่น่าเสียดายที่บางครั้งแม่ก็ไม่สามารถ “ได้ยิน” เสียงบอกรักของเราได้ เพราะท่านอาจกำลังมีปัญหาการได้ยิน หรือหูตึงโดยไม่รู้ตัว

Published in Hearing News
 • 26 กรกฎาคม 2560

หลายท่านที่มีปัญหาการได้ยิน หูตึง แล้วรู้สึกว่าถูกตัดขาดจากสิ่งที่รัก ไม่ว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์มือถือ ดูรายการทีวี หรือฟังเพลงจากสเตอริโอ ที่จริงแล้วกิจกรรมเหล่านี้ก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น หากใช้เครื่องช่วยฟังที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ดังนี้

Published in Hearing News
 • 24 กรกฎาคม 2560

หลายท่านที่กังวลเรื่องสิทธิการเบิกอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน เครื่องช่วยฟัง และประสาทหูเทียม เรารวมข้อมูลที่่อัพเดท ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2560 มาให้ครับ 

 

 

1. สำหรับข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

สามารถเบิกให้กับตนเอง สามีหรือภรรยา ลูกหรือบิดามารดา ได้ดังนี้

* เบิกค่าเครื่องช่วยฟังได้ข้างละ 13,500 บาท และสามารถเบิกใหม่ได้เมื่อการใช้งานเครื่องช่วยฟังครบทุก 3 ปี

* เบิกค่าอุปกรณ์ประสาทหูเทียมได้ชุดละ 850,000 บาท

Published in Hearing News
 • 20 กุมภาพันธ์ 2559

ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้มารับบริการ คุณนิตยา แช่มช้อย อายุ 52 ปี "ห้องรับรองพิเศษสะดวกสบายมากค่ะ เหมาะกับผู้สูงอายุ ลดความกังวลใน การมารับบริการค่ะ" คุณประเสริฐ ภมรสูต อายุ 87 ปี "ห้องรับรองพิเศษมีความสมบรูณ์แบบมากในทุกๆด้าน ทั้งความสะดวกสบาย และการดูแลของเจ้าหน้าที่ ประทับใจมากครับ" คุณสุมน วัฒนชัยเจริญ อายุ 83 ปี "ประทับใจในห้องรับรองพิเศษการบริการ และดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ห้องรับรองพิเศษเหมาะกับผู้สูงอายุมากๆ ค่ะ" คุณหญิงเพ็ญศรี จินดาสงวน อายุ 85 ปี "ประทับใจในห้องรับรองพิเศษตลอดถึงการดูแล และบริการของเจ้าหน้าที่ มากค่ะ ห้องรับรองพิเศษนี้เหมาะกับผู้สูงอายุมากทำให้ได้รับความสะดวก สบาย ชอบและประทับใจ มากๆ ค่ะ"

ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้มารับบริการ

คุณนิตยา แช่มช้อย

อายุ 52 ปี "ห้องรับรองพิเศษสะดวกสบายมากค่ะ เหมาะกับผู้สูงอายุ ลดความกังวลใน การมารับบริการค่ะ"

คุณประเสริฐ ภมรสูต

อายุ 87 ปี "ห้องรับรองพิเศษมีความสมบรูณ์แบบมากในทุกๆด้าน ทั้งความสะดวกสบาย และการดูแลของเจ้าหน้าที่ ประทับใจมากครับ"

คุณสุมน วัฒนชัยเจริญ

อายุ 83 ปี "ประทับใจในห้องรับรองพิเศษการบริการ และดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ห้องรับรองพิเศษเหมาะกับผู้สูงอายุมากๆ ค่ะ"

คุณหญิงเพ็ญศรี จินดาสงวน

อายุ 85 ปี "ประทับใจในห้องรับรองพิเศษตลอดถึงการดูแล และบริการของเจ้าหน้าที่ มากค่ะ ห้องรับรองพิเศษนี้เหมาะกับผู้สูงอายุมากทำให้ได้รับความสะดวก สบาย ชอบและประทับใจ มากๆ ค่ะ"

 • 24 กุมภาพันธ์ 2557

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

ร่วมกับ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

จัดอบรมวิธีการใช้ และการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียม เบื้องต้น

โดยในงานได้มีการบริการล้างเครื่องประสาทหูเทียม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2557

ณ. ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

Published in กิจกรรม
 • 23 พฤศจิกายน 2556
  

  

  แม้บริบททางสังคมในปัจจุบันจะเอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือที่มักเรียกกันทั่วไปว่าคนหูหนวกมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน โดยเฉพาะการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ แต่...จะมีอะไรที่ดีไปกว่าการได้รับโอกาสกลับมาได้ยินเหมือนกับคนทั่วไป

 

 

 • 15 พฤศจิกายน 2556

เมื่อปลายปี พ..2550 กรม บัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมเกี่ยวกับหู โดยให้สิทธิแก่ข้าราชการในการเบิกจ่ายค่าเครื่องประสาทหูเทียมสำหรับการผ่า ตัดฝังประสาทหูเทียม  

 • 15 พฤศจิกายน 2556

การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมเริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ พ..2529 โดยทำที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์เป็นแห่งแรก ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่มีการใช้เทคโนโลยีนี้หลายแห่ง 

 • 15 พฤศจิกายน 2556

 

เพื่อเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยจึงมีแนวคิดการทำวิจัยและพัฒนาเครื่องประสาทหูเทียมราคาถูกขึ้นมาใช้ซึ่งหากเป็นจริงได้ก็นับได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สร้างความหวังให้กับผู้ที่หูหนวกได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

 • 14 พฤศจิกายน 2556

เมื่อพูดถึงคำว่า “ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม” ทุกคนจะรู้สึกกลัว เพราะเป็นการผ่าตัดที่ต้องดมยาสลบ สิ่งที่ผู้ป่วยกลัว คือ

เครื่องประสาทหูเทียมที่ใส่เข้าไปจะเสียหรือเปล่า?

ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้วจะฟื้นหรือไม่?

ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้วจะได้ยินจริงหรือ?

ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้ว จะพูดได้ไหม?

ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้วจะเป็นอัมพาตหรือเปล่า?

เมื่อผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมไปแล้ว หากในอนาคตมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนเครื่องตัวใหม่หรือไม่

 

คำถามเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ปกครองที่สนใจการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม เรื่องเล่าจากผู้รู้ฉบับนี้จึงพาท่านผู้อ่านมารู้จักกับเทคโนโลยีนี้กันส่วนประกอบที่สำคัญ

ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้