เนื้อหา

ภัคจิราพร เจริญพันธุ์

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

เมื่อเรียกชื่อเค้าเบาๆ เขาก็ได้ยิน มีการตอบสนอง

เมื่อพูดกับเขาดีขึ้น

การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก

เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้

( อาจจะเป็นคำถามเดิมๆ บ้าง )

ก็ถือว่าสำหรับโฟนดีขึ้นมากค่ะ

 

                            ภัคจิราพร เจริญพันธุ์