html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

จัดกิจกรรม Happy Hearing เปิดตัวเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

 

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ และบริษัท bernafon ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ร่วมกันจัดกิจกรรม  Happy Hearing เปิดตัวเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

ACRIVA 9 และ CARISTA ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก

 


 
 
aciva

คลิ๊กอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่องช่วยฟังรุ่น CARISTA

acriva

คลิ๊กอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่องช่วยฟังรุ่น ACRIVA

 

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ผู้นำด้านบริการเครื่องช่วยฟัง ได้จัดกิจกรรม Happy Hearing  ภายในงานมีการเปิดตัวเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง  รุ่น  ACRIVA 9  และ  CARISTA 5   ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของเครื่องช่วยฟังออกแบบสำหรับการฟังภาษาไทยโดยเฉพาะ จากบริษัท  bernafon ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 25 ปีของศูนย์ฯ อินทิเม็กซ์ ได้จัดกิจกรรมจับรางวัล และมอบของรางวัลเพื่่อขอบคุณลูกค้าที่ซื้อเครื่องช่วยฟังรุ่น ACRIVA 9 และ  CARISTA 5
ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ได้รับเกียรติจาก คุณสุมนมาลย์ กุลฐานะเจริญ และ Mr.Sam Cohen ซึ่งเป็นลูกค้าผู้มีอุปการคุณต่อศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ตลอดเวลามากว่า 10 ปี กรุณาให้เกียรติเป็นผู้จับรางวัลโดยมีผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 และ รางวัลที่ 2 ดังนี้
รางวัลที่ 1  
คุณสุจิตต์ วัจนะพุกกะ ผู้โชคดีจากการซื้อเครื่องช่วยฟัง รุ่น Carista 5 CPX ไดัรับรางวัล TV LED ขนาด 40 นิ้ว พร้อมชุดเทคโนโลยี เพื่อสร้างความบันเทิง ประกอบด้วยเครื่องรับฟังโทรทัศน์ (TV BOX)  และอุปกรณ์ต่อเชื่อมโทรศัพท์มือถือ และ เครื่องเสียง เข้ากับเครื่องช่วยฟังแบบไร้สาย (Sound Gate1.4)
รางวัลที่ 2  
คุณแสงระวี รุ่งธนินวราพงค์ ผู้โชคดีจากการซื้อเครื่องช่วยฟังรุ่น Acriva 9 ได้รับรางวัล Samsung Galexy Grand 2 พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมโทรศัพท์มือถือ และเครื่องเสียงเข้ากับเครื่องช่วยฟังแบบไร้สาย (Sound Gate1.4)ศูนย์ ฯ อินทิเม็กซ์ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านมา ณ.ที่นี้