จัดกิจกรรม ไขข้อข้องใจเมื่อสงสัยว่าหนูไม่ได้ยิน

l>

 

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ร่วมกันจัดกิจกรรม “ไขข้อข้องใจเมื่อสงสัยว่าหนูไม่ได้ยิน”

ได้รับความสนใจจากประชาชน เป็นจำนวนมาก