html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

จัดกิจกรรม ไขข้อข้องใจเมื่อสงสัยว่าหนูไม่ได้ยิน

l>

 

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ร่วมกันจัดกิจกรรม “ไขข้อข้องใจเมื่อสงสัยว่าหนูไม่ได้ยิน”

ได้รับความสนใจจากประชาชน เป็นจำนวนมาก