html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }
 • 20 กุมภาพันธ์ 2559

ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้มารับบริการ คุณนิตยา แช่มช้อย อายุ 52 ปี "ห้องรับรองพิเศษสะดวกสบายมากค่ะ เหมาะกับผู้สูงอายุ ลดความกังวลใน การมารับบริการค่ะ" คุณประเสริฐ ภมรสูต อายุ 87 ปี "ห้องรับรองพิเศษมีความสมบรูณ์แบบมากในทุกๆด้าน ทั้งความสะดวกสบาย และการดูแลของเจ้าหน้าที่ ประทับใจมากครับ" คุณสุมน วัฒนชัยเจริญ อายุ 83 ปี "ประทับใจในห้องรับรองพิเศษการบริการ และดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ห้องรับรองพิเศษเหมาะกับผู้สูงอายุมากๆ ค่ะ" คุณหญิงเพ็ญศรี จินดาสงวน อายุ 85 ปี "ประทับใจในห้องรับรองพิเศษตลอดถึงการดูแล และบริการของเจ้าหน้าที่ มากค่ะ ห้องรับรองพิเศษนี้เหมาะกับผู้สูงอายุมากทำให้ได้รับความสะดวก สบาย ชอบและประทับใจ มากๆ ค่ะ"

ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้มารับบริการ

คุณนิตยา แช่มช้อย

อายุ 52 ปี "ห้องรับรองพิเศษสะดวกสบายมากค่ะ เหมาะกับผู้สูงอายุ ลดความกังวลใน การมารับบริการค่ะ"

คุณประเสริฐ ภมรสูต

อายุ 87 ปี "ห้องรับรองพิเศษมีความสมบรูณ์แบบมากในทุกๆด้าน ทั้งความสะดวกสบาย และการดูแลของเจ้าหน้าที่ ประทับใจมากครับ"

คุณสุมน วัฒนชัยเจริญ

อายุ 83 ปี "ประทับใจในห้องรับรองพิเศษการบริการ และดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ห้องรับรองพิเศษเหมาะกับผู้สูงอายุมากๆ ค่ะ"

คุณหญิงเพ็ญศรี จินดาสงวน

อายุ 85 ปี "ประทับใจในห้องรับรองพิเศษตลอดถึงการดูแล และบริการของเจ้าหน้าที่ มากค่ะ ห้องรับรองพิเศษนี้เหมาะกับผู้สูงอายุมากทำให้ได้รับความสะดวก สบาย ชอบและประทับใจ มากๆ ค่ะ"

 • 10 ตุลาคม 2557

 

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

จัดบูธนิทรรศการพิทักษ์หู และช่วยเหลือคนหูหนวก ในงานวันไลออนส์สากลบริการ 

โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 


ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ร่วมกับ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดบูธนิทรรศการพิทักษ์หู และช่วยเหลือคนหูหนวก ในงานวันไลออนส์สากลบริการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ โดยมีประชาชนให้ ความสนใจเป็นจำนวนมาก

Published in กิจกรรม
 • 22 มีนาคม 2556

modules

เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตแบบมีสีสัน  มีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายในแต่ละวัน  มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบ้าง แต่ไม่บ่อย

มีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ เช่น ครู ผู้ที่ทำงานในออฟฟิศ เป็นต้น

 

 

 

เครื่องช่วยฟัง Bernafon รุ่น INIZIA 1


Inizia 1 เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มีชีวิตประจำวันที่เรียบง่าย ด้วยราคาที่ไม่สูงแต่ยังคงไว้ซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์เสียง รวมทั้งสภาพแวดล้อมและปรับการทำงานของเครื่องให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ รวมทั้งความสามารถในการโปรแกรมแนวทางการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ใช้เพื่อให้ ซอฟแวร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

เป็นเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตัล เทคโลยี ChannelFree™ technology ลิขสิทธ์เฉพาะของmodules นำเข้าโดยตรงจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ปรับแต่งคุณภาพเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีทั้งรูปแบบเครื่องทัดหลังหู และแบบใส่ในหู มีการออกแบบและจัดทำอย่างประณีต ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา บรรจุในกล่องแข็งแรง และสะดวกต่อการพกพาหรือขนส่ง มีคุณลักษณะดังนี้

 

1.ระบบประมวลผลเสียงแบบไร้ช่องสัญญาณ (ChannelFree™) โดยประมวลผลเสียงและขยายเสียงได้ตามผลการได้ยินอย่างละเอียด ไม่แบ่งเป็นช่องสัญญาณ ทำให้เสียงที่ได้มีความคมชัด ละเอียดสูง

 

2.มีความถี่ตอบสนอง ตั้งแต่ 250 Hz- 8 kHz ช่วยให้สามารถฟังเสียงแหลมและเสียงดนตรีได้มากขึ้น

 

3.ระบบ 2 ไมโครโฟน มีทั้งไมโครโฟนรับเสียงรอบทิศทาง (Omni microphon) และไมโครโฟนรับเสียงเฉพาะทิศทาง (Fixed directional microphone) ช่วยให้การรับฟังเสียงพูดได้ชัดเจนขึ้น ทั้งในที่เงียบ และที่มีเสียงดังรบกวน

 

4.มีระบบปรับตั้งโปรแกรมอัตโนมัติแบบหลายสถานการณ์เสียงเฉพาะบุคคล (Multi-environment program) ตามลักษณะการใช้ชีวิตประจาวัน

 

5.สามารถปรับแต่งคุณภาพเสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้

 

 • 5.1 ปรับแต่งคุณภาพเสียงได้ทุกความถี่เสียงตั้งแต่ 250 Hz- 8 kHz โดยสามารถปรับได้ทั้งในโหมดปรับแบบง่าย, โหมดปรับมาตรฐาน และโหมดปรับละเอียด

 

 • 5.2 มีระบบจากัดการขยายเสียงที่เพดานเสียงสุงสุด (Maximum Power Output, MPO) แยกแต่ละความถี่

 

 • 5.3 มีระบบปรับลดเสียงรบกวนอัตโนมัติ 2 ระบบ ทั้งระบบลดเสียงรบกวนในที่เงียบ (Soft Noise Management™) และระบบลดเสียงรบกวนในที่เสียงอึกทึกได้ถึง 4 โทนเสียง (Adaptive Noise Reduction in 4 bands )

 

 • 5.4 มีระบบตรวจจับและปรับลดเสียงสะท้อนกลับ(Feedback) อัตโนมัติ (Adaptive Feedback Canceller) ช่วยให้ขจัดเสียงสะท้อนกลับได้โดยไม่ต้องลดระดับความดัง

 

6.สามารถรับเสียงได้ 3 ระบบ คือ

 • 6.1 รับเสียงผ่านไมโครโฟน (M)
 • 6.2 รับเสียงผ่านระบบ Telecoil (T)
 • 6.3 รับเสียงผ่านทั้งทางไมโครโฟน และระบบ Telecoil ในเวลาเดียวกัน (MT)

 

สามารถรองรับและเชื่อมต่อกับระบบ FM ได้ผ่าน FM Adapter และเชื่อมต่อกับระบบมัลติมีเดีย เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นเสียง ผ่าน DAI Adapter

ที่เกาะเกี่ยวเครื่อง (Hook) มีทั้งแบบธรรมดา (Standard hook) , แบบท่อนำเสียง (Spiraflex) และโดมสำเร็จรูป สำหรับการใส่เครื่องแบบเปิด (Open Fit)

มีปุ่มแบบกด (Push Button) แบบแยกปุ่มบน-ล่าง สาหรับปรับระดับความดังและเบาของเสียง พร้อมเปลี่ยนโปรแกรมเสียงในปุ่มเดียวกัน และระบบ ปิดเครื่องถาวรด้วยระบบรังถ่าน (ON/OFF function on battery drawer)

มีมาตรฐานสากลในการวัดและวิเคราะห์ผลทั้ง 2cc Coupler และ Earsimulator ตามมาตรฐาน IEC หรือ ANSI ดังตารางคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องช่วยฟัง

 modules

 modules

 

 

modules

 

 

 

modules

modules


 

 

 

 

เครื่องช่วยฟัง Bernafon รุ่น INIZIA 3

Inizia 3 คุณสมบัติด้านอคูสติคของอินนิเซีย 1 บวกกับระบบการจัดการกับเสียงรบกวนที่มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือเพิ่มระบบการบันทึกข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เสียงรบกวน ชั่วโมงการใช้งาน การเปลี่ยนโปรแกรม แม้กระทั่งจำนวนครั้งการกดปุ่มปรับเสียงดัง-เบา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์และโปรแกรมระบบอัตโนมัติของ ตัวเครื่องให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคนได้


              modules

เครื่อง ช่วยฟัง เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสำหรับชีวิตเรียบง่าย เครื่องช่วยการได้ยิน เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ เครื่องช่วยฟังคนแก่ เครื่องช่วยฟัง คือ เครื่องช่วยฟังหูตึง เครื่องช่วยฟัง สําหรับผู้สูงอายุ เครื่องฟัง เครื่องช่วยฟังเสียง เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก เครื่องช่วยฟังราคาเท่าไร เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูตึง เครื่องช่วยฟังขนาดจิ๋ว เครื่องช่วยฟังแบบไหนดี เครื่องช่วยฟังคนหูตึง เครื่องช่วยฟังสําหรับคนหูตึง เครื่องช่วยฟังสําหรับคนหูหนวก เครื่องช่วยฟังคนหูหนวก เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เครื่องช่วยฟังราคาถูก เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟังเสียงทารก เครื่องช่วยฟังจะทำหน้าที่ เครื่องช่วยฟังระบบธรรมดา เครื่องช่วยฟัง ระบบโปรแกรมกึ่งดิจิตอล เครื่องช่วยฟัง ระบบดิจิตอล เครื่องช่วยฟัง ซื้อที่ไหน เครื่องช่วยฟังคือ หูฟังสำหรับคนหูหนวก หูฟัง หูตึง หูฟังคนหูตึง หูฟังสําหรับคนหูตึง หูฟังคนหูหนวก หูฟังแบบเกี่ยวหู หูฟัง inear ร้านขายเครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์คนชรา อุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วยฟัง อุปกรณ์การผ่าตัด อุปกรณ์หูฟัง อุปกรณ์เทียม อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค หูตา หูตึง หู
 • 22 มีนาคม 2556

intimex hearing aid1

 

เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสำหรับชีวิตเรียบง่าย  มีกิจกรรมแต่ละวันไม่หลากหลาย  แต่ยังคงต้องการคุณภาพในการฟังเสียงคำพูดที่ชัดเจน อาจมีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ เช่น  ผู้ที่อยู่กับบ้าน  ผู้สูงอายุ

 

NEO เครื่องช่วยฟังดิจิตอลที่มีคุณภาพสูงและมีการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและมีรูปทรงที่สวยงามความสามารถในการฟังที่เหลืออยู่ของผู้ใช้

สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับเครื่องช่วยฟังดิจิตอลด้วยคุณสมบัติ

- ปรับเสียงด้วยระบบดิจิตอล 5 ช่องสัญญาณ

- ระบบลดเสียงสะท้อนกลับอัตโนมัติ

- ระบบลดเสียงรบกวนอัตโนมัติใน 8 ความถี่

- ระบบลดเสียงรบกวนในระดับเบา Soft Noise Management

- ปรับเปลี่ยนโปรแกรมและปิดเสียงด้วยปุ่มแบบกด Push button

- วอลลุ่มควบคุมความดังแบบ Rotary volume control

- มีโปรแกรมเสียง 3 โปรแกรม

- มีเสียงเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อนและเปลี่ยนโปรแกรม

- เปิด/ปิด เครื่องด้วยรังถ่าน

- มีไมโครโฟนคู่ Directional (เฉพาะรุ่น 315 ITC DM และ เฉพาะรุ่น 105 BTE DM)

 เครื่องช่วยฟังรุ่นนี้ ยังประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มคุณภาพการได้ยิน ได้แก่

   Adaptive noise reduction : ช่วยจัดการเสียงรบกวน

   Soft noise management : ระบบจัดการเสียงรบกวน

   รองรับระบบ Telecoil boost

   รองรับระบบ FM

เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสำหรับชีวิตเรียบง่าย เครื่องช่วยการได้ยิน เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ เครื่องช่วยฟังคนแก่ เครื่องช่วยฟัง คือ เครื่องช่วยฟังหูตึง เครื่องช่วยฟัง สําหรับผู้สูงอายุ เครื่องฟัง เครื่องช่วยฟังเสียง เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก เครื่องช่วยฟังราคาเท่าไร เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูตึง เครื่องช่วยฟังขนาดจิ๋ว เครื่องช่วยฟังแบบไหนดี เครื่องช่วยฟังคนหูตึง เครื่องช่วยฟังสําหรับคนหูตึง เครื่องช่วยฟังสําหรับคนหูหนวก เครื่องช่วยฟังคนหูหนวก เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เครื่องช่วยฟังราคาถูก เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟังเสียงทารก เครื่องช่วยฟังจะทำหน้าที่ เครื่องช่วยฟังระบบธรรมดา เครื่องช่วยฟัง ระบบโปรแกรมกึ่งดิจิตอล เครื่องช่วยฟัง ระบบดิจิตอล เครื่องช่วยฟัง ซื้อที่ไหน เครื่องช่วยฟังคือ หูฟังสำหรับคนหูหนวก หูฟัง หูตึง หูฟังคนหูตึง หูฟังสําหรับคนหูตึง หูฟังคนหูหนวก หูฟังแบบเกี่ยวหู หูฟัง inear ร้านขายเครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์คนชรา อุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วยฟัง อุปกรณ์การผ่าตัด อุปกรณ์หูฟัง อุปกรณ์เทียม อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค หูตา หูตึง หูตัน

neo5

  

slide0007 background

 

 

 

 

 

 

neo

neo2

neo1