html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }
  • 10 ตุลาคม 2557

 

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

จัดบูธนิทรรศการพิทักษ์หู และช่วยเหลือคนหูหนวก ในงานวันไลออนส์สากลบริการ 

โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 


ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ร่วมกับ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดบูธนิทรรศการพิทักษ์หู และช่วยเหลือคนหูหนวก ในงานวันไลออนส์สากลบริการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ โดยมีประชาชนให้ ความสนใจเป็นจำนวนมาก

Published in กิจกรรม
  • 22 มีนาคม 2556

Bernafon

ความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นอุปสรรคสำคัญของการสื่อสารโดยใช้ภาษาพูด เมื่อตรวจพบความบกพร่องทางการได้ยิน การใส่เครื่องช่วยฟัง ถือเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพทางหนึ่ง โดยเครื่องช่วยฟังจะทำหน้าที่ชดเชยความบกพร่องทางการได้ยิน ทำให้ผู้มีปัญหาการได้ยินสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ   

การเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมสำหรับผู้มีปัญหาการได้ยิน มีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น ระดับ และประเภทของความบกพร่องของการได้ยิน สรีระวิทยาของหู รูปแบบการดำเนินชีวิต รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น    

ระบบของเครื่องช่วยฟัง  

ในปัจจุบันเราแบ่งเครื่องช่วยฟังออกได้ตามระบบวงจรของเครื่องช่วยฟังได้เป็น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบธรรมดา ระบบโปรแกรมกึ่งดิจิตอล และระบบดิจิตอล ดังนี้

            เครื่องช่วยฟังระบบธรรมดา (Analog) เครื่องช่วยฟังระบบนี้ใช้ระบบการขยายเสียงแบบที่ไม่ซับซ้อนทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงให้ดังขึ้น อาจมีการปรับแต่งเสียงได้บ้างด้วยไขควง แต่จะไม่สามารถปรับได้อย่างละเอียด ราคาไม่แพงเหมาะกับผู้ที่มีงบประมาณไม่มากนัก  

            ระบบโปรแกรมกึ่งดิจิตอล (Programmable) ระบบนี้เป็นวิวัฒนาการขั้นสูงกว่าระบบธรรมดา โดยระบบวงจรเสียงภายในยังคงเป็นแบบธรรมดา (Analog) แต่มีการปรับแต่งเสียงโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปรับจูนเสียงทำให้สามารถปรับเสียงได้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น โดยภายในเครื่องจะมีไมโครชิพเล็กๆ ทำหน้าที่บันทึกการปรับเสียงเอาไว้ บางรุ่นสามารปรับโปรแกรมเสียงได้หลายโปรแกรม  

            ระบบดิจิตอล (Digital) เป็นวิวัฒนาการของเครื่องช่วยฟังที่นำเอาเทคนิคการเข้่ารหัสสัญญาณเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์มาใช้ ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นระบบดิจิตอลเกือบทั้งหมดแล้ว โดยเครื่องช่วยฟังดิจิตอล จะมีวงจรการขยายเสียงแบบดิจิตอล และภายในเครื่องจะมีไมโครชิพเล็กๆ ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผล และปรับตั้ง โปรแกรมเสียงเครื่องช่วยฟัง มีการแบ่งช่องการปรับสัญญาณเสียงหลายช่องสัญญาณ บางรุ่นอาจมีระบบลดเสียงรบกวน ระบบไมโครโฟนสองตัวเพื่อตรวจจับทิศทางของแหล่งเสียง ระบบขจัดเสียง Feedback (วี๊ด) และด้วยความสามารถเหล่านี้ ทำให้เครื่องดิจิตอลมีความสามารถในการปรับเสียง ได้อย่างละเอียด และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น โดยสามารถให้กำลังขยายเสียงที่ความถี่ต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับการสูญเสียการได้ยินในแต่ละบุคคล จึงส่งผลให้สามารถรับฟังเสียงได้อย่างชัดเจนใกล้เคียงกับผู้ที่ม่ีการได้ยินปกติ

ในปัจจุบันเครื่องช่วยฟังมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบกล่อง แบบทัดหลังใบหู และแบบใส่ในหู ซึ่งมีหลายขนาดแตกต่างกันไป

เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสำหรับชีวิตเรียบง่าย เครื่องช่วยการได้ยิน เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ เครื่องช่วยฟังคนแก่ เครื่องช่วยฟัง คือ เครื่องช่วยฟังหูตึง เครื่องช่วยฟัง สําหรับผู้สูงอายุ เครื่องฟัง เครื่องช่วยฟังเสียง เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก เครื่องช่วยฟังราคาเท่าไร เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูตึง เครื่องช่วยฟังขนาดจิ๋ว เครื่องช่วยฟังแบบไหนดี เครื่องช่วยฟังคนหูตึง เครื่องช่วยฟังสําหรับคนหูตึง เครื่องช่วยฟังสําหรับคนหูหนวก เครื่องช่วยฟังคนหูหนวก เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เครื่องช่วยฟังราคาถูก เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟังเสียงทารก เครื่องช่วยฟังจะทำหน้าที่ เครื่องช่วยฟังระบบธรรมดา เครื่องช่วยฟัง ระบบโปรแกรมกึ่งดิจิตอล เครื่องช่วยฟัง ระบบดิจิตอล เครื่องช่วยฟัง ซื้อที่ไหน เครื่องช่วยฟังคือ หูฟังสำหรับคนหูหนวก หูฟัง หูตึง หูฟังคนหูตึง หูฟังสําหรับคนหูตึง หูฟังคนหูหนวก หูฟังแบบเกี่ยวหู หูฟัง inear ร้านขายเครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์คนชรา อุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วยฟัง อุปกรณ์การผ่าตัด อุปกรณ์หูฟัง อุปกรณ์เทียม อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค หูตา หูตึง หูตัน