html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }
td">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

อายุการใช้งานเครื่องช่วยฟังที่เชื่อถือได้

cochlear N6-10

อายุการใช้งานเครื่องช่วยฟังที่เชื่อถือได้

 

 

การออกแบบที่ชาญฉลาด

 

 

 

 

ขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปและหน่วยประมวลผลเสียงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยในการติดตั้งก็มีความสามารถในการรองรับความก้าวหน้าเหล่านี้

ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพการได้ยินของคุณสามารถปรับปรุงตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้การผ่าตัดอีกต่อไป

เสียงที่มีคุณภาพ

  • * มีการออกแบบขั้วไฟฟ้าจริงจำนวนมากมายเพื่อการนำส่งคลื่นเสียงที่ละเอียดยิ่งขึ้น
  • * การตั้งค่าขั้วไฟฟ้า 24 ตัวที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้ผู้ฟังแยกแยะความแตกต่างของระดับเสียง (pitch) ได้มากขึ้น (มากถึง 161 ระดับเสียงระหว่างกลาง หรือ intermediate pitches1) เพื่อประสบการณ์การได้ยินเสียงที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

ความเชื่อถือได้

  • * มีการใช้ประสาทหูเทียม Nucleus CI24RE ช่วยปรับปรุงการได้ยิน มากกว่า 90,000 ใบหู ทั่วโลก
  • * ผลิตขึ้นจากวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานที่สุดเท่าที่มีอยู่
  • * มีการบันทึกความน่าเชื่อถือระยะยาวที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม คือ ร้อยละ 99 ในช่วงแปดปีที่มีการใช้ประสาทหูเทียม 90,000 ราย

ความพร้อมสำหรับ MRI

  • * วางใจได้ว่าหากคุณจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจ MRI ซึ่งเป็นเครื่องมือวินิจฉัยที่ใช้กันทั่วไปในทางการแพทย์ คุณก็ยังสามารถทำได้
  • * ประสาทหูเทียม Nucleus เป็นเพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการรับรองการสแกนได้ถึง 1.5 เทสลา (Tesla) โดยไม่จำเป็นต้องถอดแม่เหล็กออก
  • อีกทั้ง เป็นเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถรองรับการถ่ายภาพที่ 3 เทสลา โดยการนำแม่เหล็กออก
             
cochlear N6-s1       cochlear N6-s2
 ประสาทหูเทียม CochlearNucleus CI24RE พร้อมด้วยขั้วไฟฟ้า Contour Advance™ 
           cochlear N6-s3
 ประสาทหูเทียม CochlearNucleusCI422 พร้อมด้วยขั้วไฟฟ้าตรง
 cochlear N6-s4
 ประสาทหูเทียม CochlearNucleus Hybrid™ l24

 

    cochlear N6-s5
ประสาทหูเทียม CochlearNucleus CI24RE พร้อมด้วยขั้วไฟฟ้าตรง
   cochlear p1-2-1
Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันศุกร์, 25 เมษายน 2557 15:50